Jsme historicky první zkušebnou vysokého napětí provozovanou formou soukromého podnikání na našem území po roce 1989. Patříme k zakládajícím členům Asociace zkušeben vysokého napětí. Sídlo naší firmy je v areálu Elektrárny Hodonín, v těsné blízkosti hlavní brány.

Služby

Údržba

Měření

Zkoušky a revize

Opravy

Zkoušky a revize elektrozařízení
bez omezení napětí v prostorech třídy A + B

Distribuční transformátory

Zařízení rozvoden elektrické energie

Odběry vzorků technických kapalin pro stanovení obsahu PCB

Periodické zkoušky dielektrických pomůcek

Kabelové soubory

Rekvalifikační kurzy, školení a zkoušky vyhl. 50/78sb.

Kurzy a školení

V době dílenské opravy Vám zapůjčíme náhradní vypínač, transformátor, BAJ, příp. se slevou prodáme použité, ale zrenovované a plně funkční zařízení.

Vaše nevyužité zásoby a nepotřebná vysokonapěťová zařízení vykoupíme.

Na základě našich měření a prohlídky Vašeho zařízení Vám vystavíme revizní zprávu. Zjištěné závady v průběhu revize odstraníme.