Trafa

Diagnostické měření transformátorů provádíme v rozsahu:

  • Vyhodnocení zkoušek transformátorového oleje
  • Změření R15 a R60 a stanovení pi
  • Změření tg-delta izolace vinutí (UST A, GST A+B, GSTg A)
  • Měření svodového proudu bleskojistek při 0,6Un
  • Měření izolačního odporu přívodních kabelů

Na provedené práce poskytujeme záruku 12 měsíců.

Opravujeme trafostanice, rozvodny a transformátory 110kV, 35kV, 22kV i 6kV  s různým převodem, distribuční 0,4kV i speciální, pecní transformátory . Opravy provádíme na místě i v naší Zkušebně v areálu Elektrárny Hodonín.

V době dílenské opravy Vám zapůjčíme náhradní transformátor, příp. se slevou prodáme použité, ale plně funkční zařízení.

Vaše nevyužité zásoby a nepotřebná vysokonapěťová zařízení vykoupíme.

Disponujeme špičkovým zařízením BAUR, METTLER, TETTEX Instruments pro zkoušky a měření na všech zařízeních vysokého napětí pro rozvod a distribuci el. energie.

Na základě našich měření a prohlídky Vašeho zařízení Vám vystavíme revizní zprávu. Zjištěné závady v průběhu revize odstraníme.