Kabely

Měření a zkoušky el. zařízení provádíme v rozsahu: 

  1. změření R15 a R60 a stanovení pi
  2. měření svodového proudu při zkušebním napětí do 150 kV
  3. měření izolačního odporu při jmenovitém napětí
  4. zkoušky přiloženým zvýšeným napětím průmyslového kmitočtu do 50 kV
  5. zkoušky přiloženým zvýšeným stejnosměrným napětím do 150 kV

Na provedené práce poskytujeme záruku 12 měsíců.

Provádíme:

  • vyhledání kabelových vedení i kovových potrubí pod povrchem, určování místa poruchy kabelů.
  • opravy kabelů NN i VN.
  • diagnostická měření kabelů