Pomůcky

PERIODICKÉ ZKOUŠKY DIELEKTRICKÝCH POMŮCEK 

Provádíme v souladu s PNE 35 9700, ČSN EN 60903,  ČSN EN 50321 a zkušebních metodik AZVN :  ZM-01, ZM-08, ZM-09.

Zvýhodněné ceny platí pro naše zákazníky, pokud využívají  naše služby v oblasti údržby a revizí vyhrazených el. zařízení nebo vyjádřili svůj zájem alespoň objednávkou těchto služeb. Reálné ceny přezkoušení, platné pro širokou veřejnost, jsou uvedeny za lomítkem :

Protokol o zkoušce není povinnou součástí zakázky.

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21% v Kč

přezkoušení fázovací soupravy 400,- / 500,-
čas nutný k opravám pomůcek 340,-
přezkoušení zkoušečky VN 360,- / 460,-
přezkoušení zkoušečky VVN 680,- / 800,-
přezkoušení manipul. tyče VN, ZH-35 240,- / 300,-
přezkoušení diel. ruk. 500 V 200,- / 240,-
přezkoušení diel. ruk. 1 kV< > 20 kV 280,- / 360,-
přezkoušení diel. rukavic nad 20 kV 360,- / 460,-
přezkoušené diel. rukavice – nové 500 V 600,- / 700,-
přezkoušení diel. galoší 1000 V 200,- / 240,-
přezkoušení diel. galoší – nové 1000 V 1200,- / 1280,-
přezkoušení PK-35 280,- / 360,-
protokol o zkoušce, archiv dat 240,-